2221312678 6944999445 Αφράτι, Χαλκίδα stegesmereditis@gmail.com